АГЕНЦИЯТА

Понякога е трудно човек да различи ПР агенциите, защото често описват себе си по сходен начин.
Ето защо спазваме четири прости правила като гаранция, че брандът ви ще оцелее в новата комуникационна ера.

Нашите клиенти са наши партньори.

Нашите партньори ни вдъхновяват да вършим чудесна работа.

Чудесната работа е забавна!

А когато човек се забавлява, се разлистват свежи идеи.

За да придобият видимост, предлагаме:

slider5

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ

интересни за публиката истории, които предават посланията на бранда с помощта на широк диапазон от медии
slider-2

КОМУНИКАЦИЯ НА БРАНДА

дейности, които помагат на бранда да расте в дългосрочен план чрез стратегическо планиране, креативни кампании, организиране на събития, социално отговорни инициативи
slider3

HR МАРКЕТИНГ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

комуникация на бранда и същността на вашата компания на език, който всички разбират, за да достигнете до специфични публики по различен, но ефективен начин
slider4

ТЕКСТОВИ СЪВЕТНИК

превод, редактиране и коригиране на бизнес документи като корпоративни презентации, интернет страници, бюлетини и други, както и на печатни и електонни книги
slider1

МАРКЕТИНГ КОНСУЛТАЦИИ

продуктови и пазарни проучвания, в т.ч. възможности за сътрудничество с местни и международни партньори, както и анализ на нещата, които конкурентите ви (не) споделят с медиите