Гр. София, България, 12 декември 2017 г. – Работодателите ще посрещнат новата година с продължаващ благоприятен климат на наемане на служители според резултатите от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта. Стабилното темпо на наемане на българския пазар на труда се очаква да продължи през първото тримесечие на 2018 г. във всички индустриални сектори и всички региони – 14% от анкетираните 621 работодатели планират да увеличат нивата на заетост, 5% очакват да ги намалят и 81% не предвиждат промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта[1] е +14%, като остава стабилна на тримесечна база и се подобрява с 2 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Работодателите от сектор „Строителство“ отчитат най-оптимистичната прогноза от +29%, която е по-силна с 5 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и се подобрява с 18 процентни пункта на годишна база. Секторите „Производство“ и „Търговия на едро и дребно“ също очакват активни дейности по наемане на служители с прогнози от съответно +19% и +18%. Работодателите, които също отчитат благоприятни перспективи за наемане, са от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ с прогноза от +17%, която се подобрява с 9 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където прогнозата е +15%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ и „Транспорт, складове и комуникации“ очакват най-бавен темп на наемане с прогнози от +3%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_17

Q4_17

Q1_18

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

12

14

14

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

5

8

17

СТРОИТЕЛСТВО

11

24

29

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

-1

3

3

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

17

16

15

ПРОИЗВОДСТВО

17

18

19

МИННО ДЕЛО

10

19

8

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

7

11

10

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

6

8

9

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

15

12

3

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

18

12

18

 

„Настроенията на българските работодатели остават положителни, тъй като компаниите от всички сектори планират по-скоро да увеличат, отколкото да намалят нивата на заетост. Това е много добра новина за търсещите работа, но работодателите все по-често се оплакват, че не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати за свободните си позиции. Специализираните умения като ИТ, инженерни и търговски продължават да се търсят много, докато компаниите са изправени пред ново предизвикателствокритичната липса на работници за общи оперативни бизнес дейности“, каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България. „Този проблем налага по-големи инвестиции в осигуряването на условия за обучение и програми за повишаване на уменията, както и да се оползотворят в максимална степен алтернативни източници на таланти като хората над 55 години, които продължават да не се използват достатъчно.“

 

На регионално ниво работодателите от всички пет региона планират да увеличат числеността на персонала в периода януари – март. Варна очаква най-силния пазар на труда с прогноза от +19% – подобрение с 4 процентни пункта в сравнение с последното тримесечие на 2017 г. и с 8 процентни пункта на годишна база. Стабилно нарастване на работната сила се очаква и в Пловдив и Бургас, където прогнозите са съответно +15% и +14%, докато работодателите в София отчитат прогноза от +13%. Най-предпазливата регионална прогноза от +6% е отчетена в Русе, където плановете за наемане са най-слаби през последните повече от четири години.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_17

Q4_17

Q1_18

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

12

14

14

БУРГАС

9

12

14

ПЛОВДИВ

15

18

15

РУСЕ

9

7

6

СОФИЯ

13

13

13

ВАРНА

11

15

19

 

Все още големите (>250 служители) и средно големите (50-249 служители) компании планират най-голямо увеличение на работната сила през следващото тримесечие с прогнози от съответно +27% и +15%. Работодателите от микропредприятията (<10 служители) споделят прогноза от +11%, докато прогнозата на малките компании (10-49 служители) е +7%. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. работодателите от микрпредприятията отчитат най-значително увеличие  от 6 процентни пункта, докато прогнозите на средно големите и големите работодатели се подобряват с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат спад от 4 процентни пункта.

 

Можете да проучите резултатите на всички 43 държави, включени в изследването, с интерактивния инструмент на ManpowerGroup на http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

 

≠≠≠

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup® (NYSE:MAN) – водещата световна компания в областта на решенията за работната сила, помага на организациите да се преобразяват в един бързопроменящ се работен свят, като намира, оценява, развива и управлява талантите, които им дават възможност да победят. Ние разработваме новаторски решения за над 400,000 клиенти и намираме смислена и дългосрочна работа на повече от 3 милиона души с широк спектър от умения и в най-различни сектори. Нашето експертно семейство от брандове – Manpower®, Experis®, Right Management® и ManpowerGroup® Solutions, създава значително по-голяма стойност за кандидатите и клиентите в 80 държави и прави това вече близо 70 години. През 2017 г. за седма поредна година ManpowerGroup беше отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание Fortune, което затвърди позицията ни на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup зарежда бъдещето на работота: www.manpowergroup.com.

 

За ManpowerGroup България

ManpowerGroup България е част от ManpowerGroup® и заема една от лидерските позиции на българския пазар в областта на временните и постоянни назначения, оценката и подбор на персонал, изнесените услуги в областта на човешките ресурси и индивидуалното кариерно консултиране. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна ManpowerGroup България предоставя на организациите в страната палитра от ефективни решения в сферата на човешките ресурси от 10 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда бранда си чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. Създавайки силни връзки между организациите и талантите, ние помагаме на всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда. www.manpower.bg

[1] Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.